среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Projekotwanie sztachetki plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Plotki plastikowe na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę sztachetowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy projektowane plotki z plastiku na plot i bramkę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий